Sporočilo za medije: Direktor AZN mag. Gorazd Čibej imenovan za člana izvršilnega odbora združenja IAIS, ki povezuje zavarovalne nadzornike iz več kot 200 držav

Direktor Agencije za zavarovalni nadzor mag. Gorazd Čibej je za obdobje dveh let prevzel položaj člana izvršilnega odbora v združenju zavarovalniških nadzornikov in regulatorjev IAIS (International Association of Insurance Supervisors).
Združenje IAIS s sedežem v švicarskem Baslu povezuje nadzornike in regulatorje v zavarovalniški panogi iz več kot 200 pravnih ureditev po svetu, kar vključuje 97 odstotkov vseh po svetu pobranih zavarovalnih premij.

Namen IAIS je spodbujanje in krepitev učinkovitega in enovitega nadzora zavarovalniške panoge, kar pomembno prispeva k varnosti in stabilnosti zavarovalniških trgov po svetu, s tem pa tudi h globalni finančni stabilnosti.
Mag. Gorazd Čibej bo v okviru funkcije člana izvršilnega odbora IAIS med drugim na položaju regionalnega koordinatorja skrbel tudi za aktivnosti v regiji CEET, ki združuje nadzornike 26 držav Srednje in Vzhodne Evrope ter držav Južnega Kavkaza.
Njegovo delovanje bo prvenstveno usmerjeno v izvedbo izobraževalnih projektov združenja. Mag. Gorazda Čibeja je glavna skupščina IAIS na položaj člana izvršilnega odbora imenovala drugič zapored, potem ko je nedavno uspešno sklenil prvi mandat na tej funkciji.

Več informacij o imenovanju direktorja Agencije mag. Gorazda Čibeja in nalogah izvršilnega odbora združenja IAIS, si lahko pridobite v naslednjem dokumentu:
Direktor AZN mag. Gorazd Čibej imenovan za člana izvršilnega odbora združenja IAIS, ki povezuje zavarovalne nadzornike iz več kot 200 držav