Sporočilo za medije: Direktor AZN mag. Gorazd Čibej imenovan za člana izvršilnega odbora združenja IAIS, ki povezuje zavarovalne nadzornike iz več kot 200 držav

Direktor AZN mag. Gorazd Čibej imenovan za člana izvršilnega odbora združenja IAIS, ki povezuje zavarovalne nadzornike iz več kot 200 držav