Srečanje mag. Petre Hielkema z zaposlenimi Agencije za zavarovalni nadzor in ženskami v vodstvu zavarovalnic

V okviru mednarodne letne konference Agencije za zavarovalni nadzor z naslovom: Zavarovalništvo med Scilo in Karibdo: Iskanje prave poti, je potekalo tudi srečanje mag. Petre Hielkema, predsednice Evropskega organa za zavarovanje in poklicne pokojnine, z zaposlenimi Agencije za zavarovalni nadzor in ženskami v vodstvu zavarovalnic. Srečanje mag. Hielkema z zaposlenimi Agencije je bila odlična priložnost za predstavitev delovanja obeh institucij in izmenjavo mnenj glede izzivov, ki nas čakajo v prihodnosti. Kako premostiti vrzel enakopravnosti spolov pa je bila glavna tema poslovnega zajtrka z ženskami v vodstvu zavarovalnic.

Uvodni nagovor na letošnji mednarodni letni konferenci Agencije za zavarovani nadzor (Agencija) z naslovom: Zavarovalništvo med Scilo in Karibdo: Iskanje prave poti, ki je potekala dne, 6. 9. 2022, je imela mag. Petra Hielkema, predsednica Evropskega organa za zavarovanje in poklicne pokojnine (EIOPA). Mag. Hielkema je vodenje EIOPA-e prevzela septembra 2021 za obdobje petih let. Preden je postala predsednica EIOPA-e je bila v nizozemski centralni banki odgovorna za bonitetni nadzor nizozemskega zavarovalniškega sektorja. Je magistrica prava in ekonomije ter magistrica rusistike.

Petra Hielkema je imela na konferenci tudi uvodni nagovor.

V sklopu udeležbe na konferenci je mag. Hielkema obiskala tudi zaposlene na Agenciji. Na srečanju, ki je potekalo v ponedeljek, 5. 9. 2022, so vodilni Agencije gostji predstavili notranjo organizacijo in delo posameznih sektorjev Agencije, medtem ko je mag. Hielkema predstavila prioritetne naloge EIOPA-e. V nadaljevanju so zaposleni z gostjo izmenjali mnenja in poglede glede nadaljnjega sodelovanja Agencije in EIOPA-e.

V kavarni Grand hotela Union je v sklopu dogodka mednarodne letne konference Agencije letos prvič potekal tudi poslovni zajtrk, na katerem je mag. Petra Hielkema gostila ženske na vodstvenih položajih iz slovenskega zavarovalniškega prostora ter tudi predstavnice vodstva Agencije. Mag. Hielkema je na druženju med drugim izpostavila, da je poleg varnostne, pokojninske in digitalne vrzeli pereča še ena, in to je vrzel raznolikosti. Poudarila je, da se je treba z omenjeno problematiko resno soočiti in poiskati ustrezne rešitve, da se vrzel čim prej odpravi.

Srečanje mag. Petre Hielkema z zaposlenimi Agencije za zavarovalni nadzor in ženskami v vodstvu zavarovalnic