Stališče Agencije za zavarovalni nadzor glede sklepanja zavarovalnih pogodb v primeru trženja zavarovalnih pogodb na daljavo

V nadaljevanju je podano ne zavezujoče pravno stališče1 Agencije za zavarovalni nadzor glede sklepanja zavarovalnih pogodb v primeru trženja zavarovalnih pogodb na daljavo. Stališče Agencije za zavarovalni nadzor glede sklepanja zavarovalnih pogodb v primeru trženja zavarovalnih pogodb na daljavo