Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi s samostojnim opravljanjem poslov zavarovalnega zastopanja pri pravni osebi, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo družba opravlja (na primer špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil).

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi s samostojnim opravljanjem poslov zavarovalnega zastopanja pri pravni osebi, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo družba opravlja (na primer špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil).