Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z izdajo in odvzemom dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja za fizične osebe, če je bil nad osebo začet postopek osebnega stečaja

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z izdajo in odvzemom dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja za fizične osebe, če je bil nad osebo začet postopek osebnega stečaja.