Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z izločitvijo ključne funkcije

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z izločitvijo ključne funkcije