Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z izločitvijo ključne funkcije (veljavno do 14.1.2021)

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z izločitvijo ključne funkcije (veljavno do 14.1.2021)