Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z neskladjem slovenskih zakonskih določb glede na originalno angleško zakonsko določbo

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z neskladjem slovenskih zakonskih določb glede na originalno angleško zakonsko določbo