Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z ustreznostjo članstva v revizijski komisiji nadzornega sveta zavarovalnice oziroma drugega subjekta nadzora

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor v zvezi z ustreznostjo članstva v revizijski komisiji nadzornega sveta zavarovalnice oziroma drugega subjekta nadzora