Tveganja, ki jih predstavlja spletna prodaja, imenovana temni vzorci

Evropski bančni organ (EBA), Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) in Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA), ki so znani pod skupnim imenom 3 ESA, so se letos s povezali s špansko komisijo za trg vrednostnih papirjev (CNMV – Comisión Nacional de Mercado de Valores) pri organizaciji dneva varstva potrošnikov Joint-ESA 2023 (Consumer Protection Day). Ta je potekal 10. leto zapored v Madridu med španskim predsedovanjem Evropski uniji.

Namen skupnega dneva varstva potrošnikov ESA je združiti voditelje organizacij potrošnikov in vlagateljev, pristojnih nadzornih organov, institucij EU ter akademike in ključne udeležence na trgu iz vse Unije, da se razpravlja o vprašanjih, ki so pomembna za celotno EU na področju varstva potrošnikov.

Letošnji program je vključeval panelne razprave o treh temah: navzkrižna prodaja, regulacija kripto sredstev v EU in zelenem zavajanju (greenwashingu).

1. Navzkrižna prodaja

Razprava na panelu se je osredotočila na tržne trende in o vidike v zvezi s trenutnim regulativnim okvirom za navzkrižno prodajo, vključno z morebitnimi vrzelmi in nedoslednostmi pri regulativnih instrumentih, ki nadzornim organom morda ne bodo omogočili obravnavanja ustreznih tveganj in zagotavljanja, da prakse navzkrižne prodaje vodijo do dobrih rezultatov za potrošnike.

Poleg dejstva, da so nekateri ponudniki morda izven obsega regulativnega meja, so panelisti med drugim preučevali tudi nekatere vedenjske vidike, do katerih lahko pride pri navzkrižni prodaji izdelkov, zaradi česar so obstoječe določb in regulativni instrumenti neprimerni za boj proti tem spornim praksam.

Mark Leiser s Pravne fakultete VU v Amsterdamu je predstavil spletno prodajo, imenovano temni vzorci (Dark Patterns).

Dark paterns je izraz, ki ga spletna skupnost običajno uporablja za opis vmesnika, ki izkorišča uporabnike, da naredijo nekaj, česar običajno ne bi storili. Gre za prisilno in manipulativno tehniko oblikovanja, ki jo uporabljajo spletni oblikovalci. Vmesnik od uporabnika zahteva določeno dejanje – običajno za začetek obdelave osebnih podatkov ali navedbo strinjanja s pogodbo. Temni vzorci lahko ogrozijo zakonske zahteve, kot so soglasje in zasebnost, ter pravna načela, kot sta poštenost in preglednost.

Ker se vedno bolj združuje prodaja finančnih produktov in storitev z drugim nefinančnim blagom, se v opisanih primerih, ko gre za uporabo zavajajočih praks oblikovanja, odpirajo nekatera vprašanja varstva potrošnikov, , ki lahko močno vplivajo na odločanje in vodijo do neoptimalnih rezultatov za potrošnike.

2. Regulacija kripto sredstev v Evropski uniji

Uredba EU o trgih kriptosredstev, tako imenovani MiCA je 31. maja 2023 uradno postala zakon, številne določbe MiCA, ki se nanašajo na kripto podjetja, pa naj bi začele veljati leta 2024 (Okvir za trge kripto sredstev (MiCA) je uradno postal zakon). V ta namen bo ESA začela svoje delo na mandatih politike 40+ v okviru MiCA, EBA pa se bo tudi pripravila na nadzor izdajateljev „pomembnih“ žetonov, ki se nanašajo na sredstva, in žetonov elektronskega denarja, tako imenovanih e-money tokens.

Na panelu so razpravljali o področju uporabe uredbe, namenjene varstvu potrošnikov, in njenih značilnostih. To vključuje vlogo tako imenovanih belih knjig o kriptosredstvih pri izboljšanju razkritja ključnih značilnosti in tveganj, izziv spremljanja promocijskega materiala o kriptosredstvih, ki se distribuira prek družbenih medijev, kibernetska tveganja, ki izhajajo iz uporabe kripto ‘denarnic’ za potrošnike, in druga vprašanja, ki so pomembna za potrošnike.

3. Greenwashing

Na podlagi ključnih ugotovitev iz poročil o napredku evropskih nadzornih organov, ki so bila maja 2023 predložena Evropski komisiji, so panelisti razpravljala o tveganjih, ki jih predstavlja zeleno zavajanje (greenwashing) za zaščito malih vlagateljev in potrošnikov, ter o tem, kaj lahko udeleženci na finančnem trgu storijo za ublažitev tveganja, ki ga predstavlja zeleno zavajanje.

Na panelu so razpravljali tudi o vlogi regulatorjev in ukrepih, ki jih je regulativna skupnost sprejela pri blaženju zelenega zavajanja v različnih segmentih vrednostne verige trajnostnih naložb. Poseben poudarek je bil na finančni in ESG pismenosti pri podpiranju ozaveščenih odločitev malih vlagateljev ter vključevanju preferenc glede trajnosti v ocene primernosti.
Posnetek konference je dostopen na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=FrorERr3cTY.

Tveganja, ki jih predstavlja spletna prodaja, imenovana temni vzorci