Zadnje novice iz Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

Strategija EIOPE za obdobje 2023-2026

Pomembno je, da zavarovalniška industrija sodeluje z nadzornikom in regulatorjem.

EIOPA v svoji strategiji za obdobje 2023–2026 poudarja, da je potrebno skrbeti za varno in vzdržno okolje za državljane Evropske unije, tudi danes, ki je čas nenehnih sprememb in izzivov.

Nadzorniki imamo v nestabilnih časih veliko odgovornost do potrošnikov – zavarovancev, zavarovalcev in upravičencev, saj je pri negotovih ekonomskih razmerah še vedno potrebno opozarjati, da je cilj sprememb boljša družba, kar se lahko doseže tudi z zeleno in digitalno transformacijo. Zavarovalnice kot dolgoročni vlagatelji in partnerji pri naravnih in drugih nesrečah morajo ostati finančno trdne in sposobne izpolnjevati obljube, dane v pogodbah, ne samo danes, temveč tudi jutri in pojutrišnjem, ko se lahko zgodi že druga nesreča ali katastrofa.

EIOPA v svoji strategiji opozarja, da mora industrija sodelovati z nadzornikom in regulatorjem, tako bo delovanje zavarovalniškega sektorja sodobno in bo lahko sledilo spremembam na trgih ter bo učinkovito izvajalo svoje naloge. Vsako nepremišljeno poseganje v delovanje zavarovalnic ima dolgoročne negativne posledice na potrošnike.

Podrobnosti iz strategije so dostopne na: Strategija

Trialog se končno lahko začne evropski parlament je podal svoje stališče do revizije direktive Solventnost 2 in nove direktive o reševanju zavarovalnic.

Po tem, ko je Svet Evropske unije že junija 2022 dosegel soglasje glede besedila sprememb, potrebnih na področju zavarovalniške direktive Solventnosti 2, in nato še decembra istega leta o novi direktivi o reševanju zavarovalnic, je svoje stališče končno objavil tudi Evropski parlament, tako da se sedaj trialog o besedilu navedenih direktiv lahko začne.

Stališče parlamenta o direktivi Solventnost 2 je dostopno na: Solvency 2

Stališče o direktivi o reševanju zavarovalnic je dostopno na: Recovery and Resolution

Zadnje novice iz Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)