Zadnje novice iz Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) Pripravljeno dne 14. 4. 2023

Posvet o spremenjenem poročanju na podlagi uredbe o razkritjih, povezanih s trajnostnostjo, v sektorju finančnih storitev (SFDR)

Trije evropski nadzorni organi (EBA, EIOPA in ESMA – ESA) so 12. 4. 2023 objavili posvetovalni dokument glede sprememb tehničnih standardov, sprejetih na podlagi uredbe o razkritju informacij o trajnostnem financiranju (SFDR), za kar jih je prosila Evropska komisija aprila lani.

Evropski nadzorni organi predlagajo spremembe poročanja in prosijo zainteresirano javnost za povratne informacije o predlaganih spremembah. Predlagajo razširitev seznama univerzalnih socialnih kazalnikov za razkritje glavnih negativnih vplivov naložbenih odločitev na okolje in družbo, izboljšano vsebino in definicijo drugih kazalnikov škodljivih vplivov ter nova razkritja o produktih glede razogljičenja.

Poleg tega evropski nadzorni organi ocenjujejo, da je potrebno nekonsistentnosti in nejasnosti v delegirani uredbi SFDR odpraviti, zato so istočasno v posvetovanju tudi spremembe te uredbe. Javna razprava bo odprta do 4. 7. 2023 in je dosegljiva na povezavi.

Zadnje novice iz Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) Pripravljeno dne 14. 4. 2023