Zadnje novice iz Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)

Zavarovalnice in pozavarovalnice bodo poročale po novih pravilih

Evropska komisija je objavila nove obrazce za poročanje v skladu z Direktivo solventnosti II (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/894 z dne 4. aprila 2023) in nove zahteve v zvezi z javnimi razkritji zavarovalnic (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/895 z dne 4. aprila 2023).

Kvartalni in letni kvantitativni obrazci za poročanje so bili sprejeti v letu 2015 ter so se od takrat petkrat spremenili in posodobili, zadnjič maja 2020. Zaradi obsežnih sprememb, ki so bile pripravljene v letu 2022, se je Evropska komisija odločila, da bo popolnoma prenovila zahtevo za poročanje nadzorniku. Zato so bili 5. 5. 2023 v Uradnem listu EU objavljene spremenjene zahteve za poročanje. Zavarovalnice in pozavarovalnice bodo prvič poročale po novih obrazcih po stanju na dan 31. 12. 2023, ko bodo poročale kvartalne in letne podatke. Spremembe prav tako veljajo za poročanje skupin.
Skupaj s spremenjenimi kvantitativnimi obrazci je Evropska komisija spremenila tudi postopke, oblike in predloge, ki jih morajo zavarovalnice in pozavarovalnice uporabiti, ko pripravljajo poročilo o solventnostnem in finančnem položaju zavarovalnice oziroma pozavarovalnice. Tudi ta podzakonski akt se uporablja za pripravo poročila o solventnostnem in finančnem položaju zavarovalnice za finančno leto, ki se je zaključilo 31. 12. 2023 ali kasneje.
Oba podzakonska akta sta dostopna na povezavi.

Uporabna zloženka, ki pomaga razumeti inflacijo in obrestne mere

Vsak posameznik občuti vpliv visoke inflacije in dviga obrestnih mer. V uporabni zloženki izveste, kako razumeti opisana pojava in kaj morate vedete, ko sprejemate različne nakupne odločitve.
Trije krovni evropski nadzorniki, to so EIOPA, EBA in ESMA, so objavili zloženko, s katero so potrošnike opozorili, kakšen vpliv na njihov denar ima inflacija in kako dvig obrestnih mer vpliva na vrednost njihovih sredstev. Ker je za mnoge državljane Evropske unije visoka inflacija nova izkušnja, jim je pripravljena zloženka v pomoč pri razumevanju inflacije in ravnanju, v primeru, da bo inflacija še nekaj časa vztrajala.
V zloženki je s stališča posameznika izpostavljenih 5 točk:

  • (i) koliko potrošiš in za kaj,
  • (ii) izdatke je potrebno razvrstiti po pomembnosti,
  • (iii) različni stroški in provizije bistveno vplivajo na vrednost produkta,
  • (iv) poišči strokovni nasvet in
  • (v) odločitve centralnih bank o obrestnih merah imajo vpliv tudi nate.

Naštete točke mora potrošnik pretehtati in poznati pred posamezno odločitvijo. V zloženki so tudi odgovori na pogosto postavljena vprašanja.
Zloženka je na voljo v angleškem jeziku, v začetku junija pa pričakujemo tudi slovensko različico.

Zadnje novice iz Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA)