Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1)

V Uradnem listu RS št. 93/2015 je bil dne 7. decembra 2015 objavljen nov Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1), ki začne veljati 22. decembra, uporabljati pa se začne 1. januarja 2016, razen 194., 206., 213., 218., 219., 367. in 539. člena tega zakona, ki se za namen pridobivanja odobritev in dovoljenj začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.
 Odobritve ali dovoljenja, ki jih izda Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi 194., 206., 213., 218., 219., 367. in 539. člena tega zakona pred 1. januarjem 2016, se začnejo uporabljati 1. januarja 2016.