Podzakonski predpisi

Poleg izvajanja nadzornih aktivnosti je Agencija za zavarovalni nadzor na podlagi Zakona o zavarovalništvu pristojna tudi za pripravo in sprejem podzakonskih predpisov (ZZavar -1, 2. točka prvega odstavka 501. člena). Na podlagi ZZavar-1, ki je začel veljati 22. decembra 2015, je Agencija sprejela veliko število, to je 37 podzakonskih predpisov.

Z njimi je uredila različna področja delovanja zavarovalnic, kot na primer področje izdaje različnih vrst dovoljenj, področje uporabe (pod)modulov standardne formule za izračun kapitalskih zahtev, področje zavarovalno-tehničnih rezervacij, področje lastnih virov sredstev, področje računovodenja in revizije, poročanje.

Poleg tega je Agencija s podzakonskimi predpisi, sprejetimi na podlagi ZZavar-1 uredila tudi nekatera področja delovanja pokojninskih družb in zavarovalnih zastopnikov oziroma posrednikov ter zavarovalno zastopniških oziroma posredniških družb.