Predpisi v pripravi

Za predloge predpisov oziroma aktov, ki so v tej rubriki, Agencija za zavarovalni nadzor ne jamči z odškodnino ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogih predpisov oziroma aktov ne bodo nujno del sprejetega predpisa oziroma akta.

 

  • Podzakonski predpisi, ki jih je sprejel strokovni svet Agencije in še niso objavljeni v Uradnem listu RS

Trenutno ni podzakonskega predpisa, ki ni objavljen v Uradnem listu RS.

 

  • Predlogi podzakonskih predpisov v javni obravnavi

Trenutno ni podzakonskih predpisov, ki so v javni obravnavi.