Izdaja dovoljenja (zastopniki in posredniki)

Agencija za zavarovalni nadzor izdaja dovoljenje za opravljanje dejavnosti in dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja.