Opravljanje dejavnosti (pravna oseba)

  • Navodilo za vložitev zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja za DRUŽBE na podlagi 569. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20, v nadaljevanju: ZZavar-1)
  • Navodilo za vložitev zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja za SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA POSAMEZNIKA na podlagi 569. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20, v nadaljevanju: ZZavar-1)
  • Navodilo za vložitev zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ZASTOPNIKU DOPOLNILNIH ZAVAROVANJ (družba ali samostojni podjetnik posameznik), ki začne proti plačilu opravljati ali opravlja distribucijo zavarovalnih produktov kot dopolnilno dejavnost, na podlagi četrtega odstavka 558. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20, v nadaljevanju: ZZavar-1)