Opravljanje dejavnosti (pravna oseba)

  • V zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti mora biti poleg osnovnih podatkov o vlagatelju (naziv in naslov družbe, kontaktna številka ali e-naslov) jasno napisano, za katero dejavnost (zavarovalno zastopanje ali zavarovalno posredovanje) želi družba pridobiti dovoljenje in da ga želi pridobiti v skladu s 569. členom ZZavar-1.

Zahteva za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja za družbe na podlagi 569. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 – v nadaljevanju: ZZavar-1)

  • V zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti mora biti poleg osnovnih podatkov o vlagatelju (naziv in naslov družbe, kontaktna številka ali e-naslov) jasno napisano, za katero dejavnost (zastopanje ali posredovanje) želi samostojni podjetnik posameznik pridobiti dovoljenje in da ga želi pridobiti v skladu s 569. členom ZZavar-1.

Zahteva  za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja za samostojnega podjetnika posameznika na podlagi 569. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 – v nadaljevanju: ZZavar-1)

  • Četrti odstavek 558 člena ZZavar-1 določa, da lahko dejavnost zavarovalnega zastopanja opravljajo tudi druge osebe, če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno dejavnostjo, ki jo opravljajo (npr. špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil) in so pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja.

Zahteva za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno dejavnostjo, ki jo opravljajo, (npr. špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil) na podlagi  četrtega odstavka 558. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15 – v nadaljevanju: ZZavar-1)