Opravljanje poslov (fizična oseba)

  • Navodilo za vložitev zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje POSLOV zavarovalnega zastopanja ali posredovanja na podlagi tretjega odstavka 561. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20, v nadaljevanju: ZZavar-1)