Izdaja dvojnika dovoljenj

  • Zahteva za izdajo dvojnika dovoljenja (potrjena kopija izdanega dovoljenja) za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali posredovanja
    Dvojnik za posle
  • Zahteva za izdajo dvojnika dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja ali posredovanja
    Dvojnik za dejavnost