Stalno poklicno usposabljanje

Sklep o podrobnejših pogojih za stalno poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in zavarovalnih posrednikov se nahaja na spletni strani AZN.
Obrazec za izpolnitev

Če se s posli zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja ne ukvarjate več oziroma ste iz kateregakoli razloga prenehali opravljati posle zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, izpolnite Izjavo in jo pošljite na elektronski naslov agencija@a-zn.si.

Najpogostejša vprašanja za stalno poklicno uposabljanje