Poročanje posredniki

Zavarovalna posredniška družba in samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja storitve zavarovalnega posredovanja, Agenciji za zavarovalni nadzor poroča o strukturi in obsegu posredniških poslov po zavarovalnicah, ki jih je v posameznem poslovnem letu opravil za te zavarovalnice, na elektronski način, na obrazcih POSRED-1 in POSRED-2.

V kolikor potrebujete za potrebe poročanja dostop do elektronskega portala, vas prosimo, da pravilno izpolnite spodnji obrazec. V najkrajšem možnem, času vam bomo uredili dostop.


Roki za poročanje

  • Navodilo za elektronsko oddajo obrazcev – Navodilo
  • Če posreduje pri sklepanju zavarovanj za več zavarovalnic, je potrebno izpolniti oba obrazca za vsako zavarovalnico posebej IN POSEBEJ ŠE oba obrazca za vse zavarovalnice skupaj.
  • Pod rubriko Prihodki zavarovalnih posredniških družb, samostojnih podjetnikov posameznikov in bank iz opravljanja storitev oziroma poslov se vpiše skupni znesek OBRAČUNANE PROVIZIJE.
  • Vrednost v eurih v vrstici SKUPAJ mora biti enaka na obrazcu POSRED 1 in v obrazcu POSRED 2, razen, če so izpolnjene tudi vrstice št. 2–5  na obrazcu POSRED 1.

Obveznost glede poročanja AZN

Obveznost poročanja

Poročanje na obrazcih POSRED-1 in POSRED-2