Register zastopnikov in posrednikov

število zadetkov: 20381

Sedež družbe: Gmajna 10, 1236 Trzin
Številka dovoljenja: 30220-522/01-4
Datum dovoljenja: 5.4.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Andrejek Marijan
Sedež družbe: Trebinjska ulica 3, 1000 Ljubljana
Številka dovoljenja: 30220-642/01-4
Datum dovoljenja: 30.5.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Alojz Roškar
Sedež družbe: Zgornje Duplje 104, 4203 Duplje
Številka dovoljenja: 30220-721/01-4
Datum dovoljenja: 13.6.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Lidija Balantič
Sedež družbe: Ulica Staneta Severja 12, 2000 Maribor
Številka dovoljenja: 30220-754/01-4
Datum dovoljenja: 20.6.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Božo Raner
Sedež družbe: Kraigherjeva 19/b, 2230 Lenart v Slovenjskih goricah
Številka dovoljenja: 30220-750/01-4
Datum dovoljenja: 20.6.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Leon Gjerkeš
Sedež družbe: Puterlejeva 51, 1000 Ljubljana
Številka dovoljenja: 30220-866/01-4
Datum dovoljenja: 27.7.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Miroslava Bavec
Sedež družbe: Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper
Številka dovoljenja: 30220-868/01-4
Datum dovoljenja: 27.7.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Mojca Žbontar
Seznam držav clanic, v katerih družba lahko opravlja svojo dejavnost: Croatia13.7.2018
Sedež družbe: Dunajska 156, 1000 Ljubljana
Številka dovoljenja: 30220-869/01-4
Datum dovoljenja: 27.7.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: dr. Alojz Klaneček
Sedež družbe: Pekrska cesta 92, 2000 Maribor
Številka dovoljenja: 30220-870/01-4
Datum dovoljenja: 27.7.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Marjan Korenjak
Seznam držav clanic, v katerih družba lahko opravlja svojo dejavnost: Austria
Croatia10.2.2014
Sedež družbe: Gotovlje 38/a, 3310 Žalec
Številka dovoljenja: 30220-867/01-6
Datum dovoljenja: 27.7.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Silva Gorjan
Sedež družbe: Ulica ob gozdu 2, 1215 Medvode
Številka dovoljenja: 30220-983/01-4
Datum dovoljenja: 27.8.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Aleš Legan
Sedež družbe: Nazorjeva ulica 3, 4000 Kranj
Številka dovoljenja: 30220-977/01-4, 30220-369/02-22
Datum dovoljenja: 27.8.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Frančišek Kutnar Brane
Sedež družbe: Obrtna ulica 9E, 6310 Izola
Številka dovoljenja: 30220-1185/01-4
Datum dovoljenja: 9.10.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Maučec Simon
Sedež družbe: Trg Leona Štuklja 5, 2000 Maribor
Številka dovoljenja: 30220-1184/01-6
Datum dovoljenja: 9.10.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Rozvita Pfeifer
Sedež družbe: Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana
Številka dovoljenja: 30220-1183/01-6
Datum dovoljenja: 9.10.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Iskra Andrej
Sedež družbe: Cesta v Kleče 16, 1000 Ljubljana
Številka dovoljenja: 30220-1173/01-6
Datum dovoljenja: 9.10.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Anica Sopčič
Sedež družbe: Gačnikova pot 2, 2390 Ravne na Koroškem
Številka dovoljenja: 30220-1166/01-4
Datum dovoljenja: 9.10.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Bojan Šuler, Praznik Damijan
Sedež družbe: Jocova 74, 2000 Maribor
Številka dovoljenja: 30220-1155/01-4
Datum dovoljenja: 9.10.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Žunko Manja
Prokurist: Pavlinek Miha
Sedež družbe: Ljubljanska c. 88, 1230 Domžale
Številka dovoljenja: 30220-1143/01-4
Datum dovoljenja: 9.10.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Klemen Slivšek
Prokurist: Jože Slivšek
Sedež družbe: Kozinova 12, 2000 Maribor
Številka dovoljenja: 30220-1142/01-4
Datum dovoljenja: 9.10.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Jasmin Osmanović
Sedež družbe: Slomškovo naselje 33, 9220 Lendava
Številka dovoljenja: 30220-1137/01-6
Datum dovoljenja: 9.10.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Gašpar Horvat Alneja
Prokurist: Gašpar Aleksander
Sedež družbe: Partizanska 19, 1000 Ljubljana
Številka dovoljenja: 30220-1247/01-4
Datum dovoljenja: 24.10.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Poplatnik Herman
Sedež družbe: Šlandrov trg 21, 3310 Žalec
Številka dovoljenja: 30220-1236/01-4
Datum dovoljenja: 24.10.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Plantak Stanko
Prokurist: Slapnik Breda
Sedež družbe: Rudarska 1, 3320 Velenje
Številka dovoljenja: 30220-1449/01-4
Datum dovoljenja: 5.12.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Emil Jandrok
Sedež družbe: Miklošičeva 20, 1000 Ljubljana
Številka dovoljenja: 30220-1446/01-6
Datum dovoljenja: 5.12.2001
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Milovan Prostran
Prokurist: Tanja Umek

Iskanje