Register zastopnikov in posrednikov

število zadetkov: 1

Sedež družbe: Dunajska cesta 159, 1000 Ljubljana
Številka dovoljenja: 40110-0900/2013-4
Datum dovoljenja: 23.5.2013
Ime in priimek poslovodne osebe, ki je odgovorna za distribucijo zavarovalnih produktov: Aleš Berk Skok, Janez Jelovšek
Seznam držav clanic, v katerih družba lahko opravlja svojo dejavnost: EU10.7.2013

Iskanje