Register zastopnikov in posrednikov

število zadetkov: 20273

Sedež družbe: Zehenthofweg 95, 8232 Grafendorf bei Hartberg
Datum prejema obvestila od nadz. organa države članice: 24.4.2022
Država: Austria
Informacija o nadzornem organu: Austrian Federal Ministry of Sciense, Research and Economy
Informacija o registrih družb v državi članici: Austrian Federal Ministry of Sciense, Research and Economy
Registracijska številka: 622 20039608
Sedež družbe: Chaussée de La Hulpe 1, 1180 Uccle
Datum prejema obvestila od nadz. organa države članice: 25.4.2022
Država: Belgium
Informacija o nadzornem organu: Financial Services and Markets Authority
Informacija o registrih družb v državi članici: Financial Services and Markets Authority
Registracijska številka: 0759.969.561
Sedež družbe: Lendplatz 31, 8020 Graz
Datum prejema obvestila od nadz. organa države članice: 1.5.2022
Država: Austria
Informacija o nadzornem organu: Austrian Federal Ministry of Sciense, Research and Economy
Informacija o registrih družb v državi članici: Austrian Federal Ministry of Sciense, Research and Economy
Registracijska številka: 601 19298108
Sedež družbe: Kamener Str. 110, 59425 Unna
Datum prejema obvestila od nadz. organa države članice: 3.5.2022
Država: Germany
Informacija o nadzornem organu: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK)
Informacija o registrih družb v državi članici: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK)
Registracijska številka: D-HR3M-T6SNT-57
Sedež družbe: Heinrich-von-Buol-Gasse 5, 1210 Wien
Datum prejema obvestila od nadz. organa države članice: 24.4.2022
Država: Austria
Informacija o nadzornem organu: Austrian Federal Ministry of Sciense, Research and Economy
Informacija o registrih družb v državi članici: Austrian Federal Ministry of Sciense, Research and Economy
Registracijska številka: 990 24160452
Sedež družbe: Hietzinger Hauptstraße 119-121(BETRIEB), 1130 Wien
Datum prejema obvestila od nadz. organa države članice: 24.4.2022
Država: Austria
Informacija o nadzornem organu: Austrian Federal Ministry of Sciense, Research and Economy
Informacija o registrih družb v državi članici: Austrian Federal Ministry of Sciense, Research and Economy
Registracijska številka: 990 24625234
Sedež družbe: Jakob-Gremdlinger-Straße 6, 1140 Wien
Datum prejema obvestila od nadz. organa države članice: 24.4.2022
Država: Austria
Informacija o nadzornem organu: Austrian Federal Ministry of Sciense, Research and Economy
Informacija o registrih družb v državi članici: Austrian Federal Ministry of Sciense, Research and Economy
Registracijska številka: 990 25567069
Sedež družbe: Avenida da Boavista 1117, 4100-129 Porto
Datum prejema obvestila od nadz. organa države članice: 3.5.2022
Država: Portugal
Informacija o nadzornem organu: Autoridade de Supervisao de Seguros e de Fundos de Pensoes
Informacija o registrih družb v državi članici: Autoridade de Supervisao de Seguros e de Fundos de Pensoes
Registracijska številka: 419527591
Sedež družbe: Zh.k. Miadost 1, bl. 101, vh. 1, et. 8, ap. 151, Sofia 1797
Datum prejema obvestila od nadz. organa države članice: 5.5.2022
Država: Bulgaria
Informacija o nadzornem organu: Financial Supervision Commission
Informacija o registrih družb v državi članici: Financial Supervision Commission
Registracijska številka: 130001905
Sedež družbe: Level 3 Tower Business Centre, Tower Street, Birkirkara, BKR 4013
Datum prejema obvestila od nadz. organa države članice: 12.5.2022
Država: Malta
Informacija o nadzornem organu: Malta Financial Services Authority
Informacija o registrih družb v državi članici: Malta Financial Services Authority
Registracijska številka: C101050
Sedež družbe: Reichsstr. 43 40217 Düsseldorf
Datum prejema obvestila od nadz. organa države članice: 14.5.2022
Država: Germany
Informacija o nadzornem organu: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK)
Informacija o registrih družb v državi članici: Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK)
Registracijska številka: D-H14U-TH2HF-71
Sedež družbe: Lendplatz 31, Top 1.02, 8020 Graz
Datum prejema obvestila od nadz. organa države članice: 15.5.2022
Država: Austria
Informacija o nadzornem organu: Austrian Federal Ministry of Sciense, Research and Economy
Informacija o registrih družb v državi članici: Austrian Federal Ministry of Sciense, Research and Economy
Registracijska številka: 601 32843521
Sedež družbe: Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana
Datum dovoljenja: 27.11.2002
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Tanja Turk
Sedež družbe: Pristaniška ulica 14, 6502 Koper
Datum dovoljenja: 27.11.2002
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Drago Kavšek
Sedež družbe: Ul. Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
Datum dovoljenja: 3.9.2003
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: John Michael Denhof
Sedež družbe: Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana
Datum dovoljenja: 23.7.2004
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Aleš Zajc
Sedež družbe: Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana
Datum dovoljenja: 15.3.2006
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Andrej Andolšek
Sedež družbe: Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Datum dovoljenja: 13.9.2006
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: mag. Stefan Vavti
Sedež družbe: Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Datum dovoljenja: 25.8.1999
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Blaž Brodnjak
Sedež družbe: Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
Datum dovoljenja: 22.12.1999
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Anita Stojčevska
Sedež družbe: Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj
Datum dovoljenja: 30.6.2009
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Marko Filipčič
Sedež družbe: Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana
Datum dovoljenja: 26.1.2010
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Barbara Cerovšek Zupančič
Sedež družbe: Miklošičeva cesta 5, Ljubljana
Datum dovoljenja: 24.10.2019
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Renato Založnik, Jasna Mesić

Iskanje