Register zastopnikov in posrednikov

število zadetkov: 21004

Sedež družbe: Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj
Datum dovoljenja: 30.6.2009
Sedež družbe: Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana
Datum dovoljenja: 26.1.2010
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Barbara Cerovšek Zupančič
Sedež družbe: Žanova ulica 3, Kranj
Datum dovoljenja: 26.1.2010
Sedež družbe: Miklošičeva cesta 5, Ljubljana
Datum dovoljenja: 24.10.2018
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Renato Založnik, Jasna Mesić

Iskanje