Register zastopnikov in posrednikov

število zadetkov: 21334

Sedež družbe: Ul. Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor
Datum dovoljenja: 3.9.2003
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: John Michael Denhof
Sedež družbe: Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana
Datum dovoljenja: 23.7.2004
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Aleš Zajc
Sedež družbe: Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana
Datum dovoljenja: 15.3.2006
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Andrej Andolšek
Sedež družbe: Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana
Datum dovoljenja: 13.9.2006
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: mag. Andrej Plos
Sedež družbe: Trg republike 2, 1000 Ljubljana
Datum dovoljenja: 25.8.1999
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Blaž Brodnjak
Sedež družbe: Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana
Datum dovoljenja: 22.12.1999
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Anita Stojčevska
Sedež družbe: Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj
Datum dovoljenja: 30.6.2009
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Marko Filipčič
Sedež družbe: Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana
Datum dovoljenja: 26.1.2010
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Barbara Cerovšek Zupančič
Sedež družbe: Miklošičeva cesta 5, Ljubljana
Datum dovoljenja: 24.10.2018
Ime in priimek ter funkcija poslovodnih oseb in prokuristov družbe, ki so odgovorni za distribucijo zavarovalnih produktov: Renato Založnik, Jasna Mesić

Iskanje