Nadzor skupin

Stališče Agencije za zavarovalni nadzor o uporabi smernic EIOPA pri izvajanju nadzora.

Načelo preudarne osebe

Člen 132 direktive Solventnost II uvaja „načelo preudarne osebe“, ki vsebuje določbe, kako bi morala podjetja vlagati svoja sredstva.

Struktura slovenskega zavarovalnega trga

V letu 2020 so zavarovalnice skupaj, v skupini premoženjskih in skupini življenjskih zavarovanj, obračunale za 2.366,7 mio EUR kosmate premije.

Veljavni predpisi

Izvajanje nadzorne aktivnosti poteka predvsem na podlagi Zakona o zavarovalništvu, na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov ter predpisov, ki veljajo neposredno na ravni Evropske Unije.