Statistika

Zavarovalno statistični standard objavlja Slovensko zavarovalno združenje na svoji spletni strani Zavarovalni statistični standard.

Letno poročilo Agencije vsebuje natančne podatke o stanju v zavarovalništvu za posamezno leto.  

Statistični podatki na podlagi Izvedbene uredbe komisije (EU) 2015/2451 z dne 2. decembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s predlogami za razkritje posebnih informacij in strukturo razkritja s strani nadzornih organov v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta: PRILOGA I – Predlogi A in B za razkritje skupnih statističnih podatkov za zavarovalnice, pozavarovalnice in zavarovalniške skupine, ki se nadzorujejo v skladu z Direktivo 2009/138/ES.