Usmeritve nadzora

Nadzorne aktivnosti Agencije za zavarovalni nadzor so usmerjene v prihodnost ter k tveganjem zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih družb. Agencija identificira tveganja na podlagi prejetih rednih poročil in izvedenih inšpekcij ter analizira učinke izpostavljenosti na zavarovalniški sektor in posamezne subjekte nadzora. Pogostost in intenzivnost nadzorniških aktivnosti je odvisna od profila tveganj posameznega subjekta nadzora.

Agencija izvaja nadzorne aktivnosti na podlagi Zakona o zavarovalništvu, podzakonskih predpisov ter predpisov, ki veljajo neposredno na ravni Evropske Unije.

Agencija o svojem delovanju izdaja tudi smernice in stališča ter od subjektov nadzora pričakuje, da te upoštevajo pri poslovanju.