Kapitalska ustreznost

Vse tri pokojninske družbe so 31. 12. 2014 in tudi 31. 12. 2015 izkazale presežek razpoložljivega kapitala nad zahtevanim minimalnim kapitalom.

Sklepi Agencije: