Zavarovalnice in pozavarovalnice

Zavarovalnice in pozavarovalnice in ostali subjekti, ki imajo dovoljenje Agencije za opravljanje zavarovalnih poslov v Republiki Sloveniji, so podvržene režimu Solventnost 2.

Poleg zavarovalnic, ki imajo sedež na območju držav članic EU oziroma EGP in lahko v Republiki Sloveniji neposredno opravljajo zavarovalne posle, v Sloveniji opravlja zavarovalne posle tudi šest podružnic zavarovalnic iz držav članic EU. Zavarovalnice s sedežem v državi članice EU, ki je o nameri opravljanja storitev, za katere ima dovoljenje matičnega nadzornika, s pismom obvestila Agencijo za zavarovalni nadzor.