Sistem upravljanja

Cilj zahtev glede sistema upravljanja je zagotoviti varno in skrbno upravljanje poslovanja podjetij. Zakonodaja podjetij ne omejuje pri izbiri njihove organizacijske strukture, če zagotovijo ustrezno ločevanje nalog. 

Za učinkovit sistem upravljanja tveganj je potreben učinkovit in uspešen sklop integriranih ukrepov, ki morajo biti primerni glede na organizacijo in operativno dejavnost podjetja.

Stališča in smernice: